top of page

TILMELDING TIL VENTELISTE

MUVE er en forening under folkeoplysningsloven, så alle skal melde sig ind i foreningen som individuelle medlemmer. Hvis I eks. har et band bestående af fire personer, skal alle bandets fire medlemmer indmeldes i MUVE. Derved har alle bandets medlemmer også bookingrettigheder til MUVE's øvelokaler - også til individuel øvning.

Alle MUVE's øvelokaler er "baggearsøvelokaler", hvilket vil sige, at der er et fuldt baggearssetup i alle lokalerne. MUVE's medlemmer har altså ikke deres eget udstyr stående i lokalerne, men medbringer udelukkende deres instrumenter og øver på foreningens gear.

 

bottom of page