top of page

Foreningen

MUVE er en øvelokaleforening i København, der ud over at stille øvelokaler til rådighed også tilbyder sine medlemmer en lang række af karriere- og kompetenceudviklende tilbud.

bestyrelsen

MUVE er en forening under folkeoplysningsloven, hvis bestyrelse består af frivillige kræfter. Her kan du se, hvem der sidder i MUVE's bestyrelse og hvem, der  besidder hvilke poster. 

vedtægter

MUVE's aktiviteter sker med udgangspunkt i foreningens vedtægter. Her kan du se den samlede oversigt over Musikforeningen Vesterbros vedtægter.

husorden

Personer, der benytter sig af MUVE's lokaler, er forpligtet til at overholde den gældende husorden.

referater/årsregnskaber

Alle referater fra MUVE's bestyrelsesmøder og general-forsamlinger samt års-regnskaber er tilgængelige på denne side.

bottom of page